Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Năm 2009 phải đột phá vào chất lượng công việc

30/12/2008
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Năm 2009 phải đột phá vào chất lượng công việc
Trước những khó khăn chung của tình hình kinh tế - xã hội, ngành Tư pháp đứng trước những thách thức, đòi hỏi toàn ngành phải triển khai đồng bộ các mặt công tác, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008, các đại biểu đã nhất trí thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua trong toàn ngành.

Tăng cường cho tư pháp cơ sở

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 đã cùng thảo luận để chỉ ra những vướng mắc trong công tác tư pháp địa phương, đặc biệt trong công tác thẩm định văn bản, thi hành án dân sự, quản lý hộ tịch có yếu tố nước ngoài, bán đấu giá, tổ chức cán bộ... Bên cạnh những vướng mắc trong hoạt động chuyên môn do pháp luật còn chưa thống nhất, rõ ràng, còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu những hướng dẫn cụ thể, các đại biểu còn nhiều trăn trở về cơ chế ưu đãi, khuyến khích, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp nói chung và các chức danh tư pháp khác (chấp hành viên, giám định viên,…) vì chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Điều đó khiến nhiều nhiều cán bộ phải chuyển ngành, làm ảnh hưởng đến nguồn nhân lực cũng như hiệu quả công tác tư pháp ở địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhận xét, nhìn chung kết quả triển khai công tác năm 2008 của toàn ngành đã đạt được những thành tích nhất định, có nhiều khởi sắc mới, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, Bộ trưởng đánh giá công tác văn bản đã bắt kịp được các vấn đề lớn của xã hội, dần đi vào nền nếp, giúp địa phương giải quyết nhiều vướng mắc về thể chế. Bên cạnh đó, các mặt hoạt động khác như THADS, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xuất bản, báo chí… cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của toàn ngành, cũng như hệ thống thể chế liên quan đến các hoạt động tư pháp đã tương đối đầy đủ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng khẳng định, trong năm 2009, toàn ngành cần phải có những đột phá đi vào chất lượng công việc, những gì thuộc công việc tư pháp phải đạt được thực chất, thể hiện qua các mặt công tác thể chế, quản lý, cán bộ và chỉ đạo, điều hành. Nhất là phải đột phá vào nhiều nhiệm vụ mới “kiểm tra thực hiện pháp luật”, THADS, một số lĩnh vực còn yếu kém trong hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp… với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, tăng cường cho địa phương,

Bộ trưởng cũng lưu ý, năm 2009 tiếp tục là năm kiện toàn tổ chức cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương và cán bộ pháp chế. Bên cạnh đó, phải “vẽ” xong bản đồ công chứng, giải quyết dứt điểm những “món nợ” lớn trong công tác giám định tư pháp, điều chỉnh và tăng tính chuyên nghiệp, bài bản cho công tác thẩm định, tháo gỡ vướng mắc trong cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng trong bán đấu giá tài sản công, “đón đầu” những yêu cầu về nhân lực trong lĩnh vực lý lịch tư pháp khi ngành đang trong tình trạng “tay không”, xây dựng thể chế hoàn chỉnh cho công tác hộ tịch vì cách quản lý hộ tịch hiện nay theo Bộ trưởng là khó có thể yên tâm do quá “chung chung, thiếu sâu sắc”.

   

Thi đua phát triển ngành tư pháp

Năm 2008, công tác thi đua khen thưởng đã nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức. Các phong trào thi đua đã phát huy có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu tăng chất lượng, hiệu quả công tác. Với những thành tích đã đạt được, để ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có quyết định khen thưởng và trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (ông Nguyễn Quốc Việt - Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính ); Huân chương Lao động hạng ba (bà Tạ Thị Minh Lý - Cục trưởng Cục TGPL); Cờ thi đua Chính phủ (Cục TGPL và THADS tỉnh Bến Tre); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (12 tập thể và 6 cá nhân). Ngoài ra, Bộ trưởng đã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tư pháp, cờ thi đua ngành… và nhiều danh hiệu thi đua khác cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Bộ Tư pháp cũng phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với khẩu hiệu: “Cán bộ tư pháp chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu đổi mới ngành Tư pháp, phục vụ nhân dân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với các nội dung chủ yếu như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chương trình cải cách hành chính – khâu đột phá để thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

 (Hương Giang, ảnh Thành Trung)

_______________________________________

Các bài viết có liên quan: