Kết luận của Bộ truởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009

13/01/2009
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, trong hai ngày 29 - 30/12/2008 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, các Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, Đinh Trung Tụng, Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Thuý Hiền.

Tham dự Hội nghị có Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc và Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án và Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Lãnh đạo Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; Thi hành án các Quân khu và Quân chủng Hải quân; đại diện các tổ chức pháp chế Bộ, ngành; khách mời là đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành ở Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Tư pháp đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, các Giám đốc Sở Tư pháp mới nghỉ hưu, phóng viên một số báo, đài Trung ương và Hà Nội. Hội nghị đã vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị.

Tại các Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã phát biểu ý kiến kết luận và chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến các mặt công tác của Ngành. Văn phòng Bộ xin gửi tới các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh toàn văn ý kiến kết luận của Bộ trưởng để các đồng chí nghiên cứu, thực hiện.