Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 của tỉnh Bình Định: Phát huy kết quả đạt được, ngành Tư pháp tỉnh Bình Định cần tích cực, chủ động xây dựng và triển khai các nhiệm vụ của năm 2009

16/01/2009
Thực hiện Kế hoạch của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 15/01/2009, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền dẫn đầu đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Tỉnh Uỷ viên, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Năm 2008, ngành Tư pháp tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả quan trọng, có chất lượng trên tất cả các lĩnh vực, đáng kể đến là công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật: thi hành án dân sự; trợ giúp pháp lý; quản lý hộ tịch; chứng thực đã có chuyển biến rõ nét, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo cáo tổng kết công tác năm 2008 đã nêu rõ: 100% các văn bản do Sở, ngành trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đều được Sở Tư pháp thẩm định kịp thời, đúng thời hạn; Sở Tư pháp đã kiểm tra, rà soát 75 văn bản quy phạm pháp do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh các vùng biển đảo, các lĩnh vực thẩm quyền quản lý nhà nước của ngành Tư pháp và kiểm tra 14.731 văn bản, trong đó có 135 văn bản QPPL tại 05 huyện, thành phố luật theo thẩm quyền; các Phòng Tư pháp đã kiểm tra trên 1.239 văn bản QPPL do HĐND và UBND cấp xã ban hành; Sở Tư pháp đã phát hành 10.200 tập Bản tin Tư pháp và 10.000 tập hỏi đáp pháp luật, tổ chức 02 lớp tập huấn các văn bản QPPL; các Phòng Tư pháp cấp huyện đã tổ chức 1.285 đợt phổ biến các văn bản pháp luật. Ngoài ra, do phân bổ hợp lý lực lượng cán bộ, chấp hành viên hiện có nên trong năm 2008, công tác thi hành án của tỉnh Bình Định đã có những chuyển biến tích cực như: tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài đã giảm cơ bản, tỷ lệ thi hành án đạt 81,6% về việc và 67, 92% về tiền… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, trong năm 2008, công tác Tư pháp tỉnh Bình Định vẫn tồn tại những hạn chế như: một số đơn vị chưa chủ động đề xuất và triển khai các hoạt động; chất lượng thẩm định văn bản QPPL chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; tỷ lệ án tồn đọng (kể cả việc và tiền) của một số huyện vẫn còn cao; công tác tổ chức - cán bộ còn lúng túng do thiếu nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ tư pháp còn thấp; chất lượng trợ giúp pháp lý chưa cao; hoạt động chứng thực vẫn còn sai sót, chậm được khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tư pháp tỉnh Bình Định trong năm 2008. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ngành Tư pháp tỉnh Bình Định cần đề cao nhận thức trách nhiệm, tích cực chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, nhất là các lĩnh vực: Xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL, thi hành án dân sự, phổ biến giáo dục pháp luật, hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp nhằm giúp UBND các cấp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế XHCN ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt, trên cơ sở bám sát chương trình công tác trọng tâm của Ngành, gắn với tình hình thực tế của địa phương, ngành Tư pháp tỉnh Bình Định cần chủ động, tích cực xây dựng và triển khai các nhiệm vụ của năm 2009, trong đó xác định kiện toàn công tác tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ là nền tảng quan trọng để tạo chuyển biến trong công tác tư pháp năm 2009.  

Theo chương trình, ngày 16/01/2009, Đoàn công tác sẽ thăm và làm việc với đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, trước khi chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2009 của tỉnh Phú Yên.

Hồ Quang Huy