Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lãnh đạo Bộ, ngành

15/09/2008
Ngày 12/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Trưởng ban, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg,  ông Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thúy Hiền, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp, giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Quyết định số 1257/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng ban, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ