Triển khai thực hiện Nghị định số 161/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 11/04/2006

Ngày 10-4, Thủ tướng Chính phủ đã ra a href="http://support.moj.gov.vn/congbao.nsf/1bed6b36fc74918147256dff00462c62/1076A63BD40651D84725714E002E49FF/$file/14CT.rtf"Chỉ thị số 14/2006/CT-TTg/a về việc triển khai thực hiện a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/&file=ND161_2005.rtf"Nghị định số 161/2005/NĐ-CP/a ngày 27-12-2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/Luat/&file=Luat_vbQPPL.DOC"Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật/a và a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/Luat/&file=Luat_VBQPPL_suadoi.DOC"Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật/a.

Công văn hướng dẫn việc triển khai Nghị định số 158/2005/NĐ-CP 31/03/2006

Ngày 01 tháng 4 năm 2006, a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/ND/&file=ND158.DOC"Nghị định số 158/2005/NĐ-CP /angày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (sau đây gọi là Nghị định số 158/2005/NĐ-CP) sẽ có hiệu lực thi hành. Để triển khai Nghị định này, Bộ Tư pháp hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là sổ, biểu mẫu hộ tịch) và lệ phí hộ tịch

Triển khai công tác nội chính năm 2006 31/03/2006

Ngày 30-3, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư đã khai mạc Hội nghị triển khai công tác nội chính năm 2006 với sự chủ trì của ông Trương Vĩnh Trọng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2006 30/03/2006

Trong hai ngày 28 và 29/3, tại Hà Nội, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan và Phạm Gia Khiêm.

Thành lập Viện Pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế và Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp 26/03/2006

Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định thành lập Viện Pháp y quốc gia trực thuộc Bộ Y tế.Cùng ngày, Thủ tướng có quyết định thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ thị: Giảm triệt để giấy tờ hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 25/03/2006

Rà soát các thủ tục hành chính, quy định rõ ràng, cụ thể và công khai hoá những giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, kiên quyết loại bỏ các loại giấy tờ bất hợp lý, không thật cần thiết, nghiêm cấm các cơ quan, công chức tự đặt ra những loại giấy tờ trái quy định. Thủ tướng đã nhấn mạnh như vậy trong a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CT/&file=CT10_2006.doc"Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg/a, thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ trong cải cách hành chính, chống quan liêu, lãng phí và hướng đến một nền hành chính điện tử.

Chỉ đạo sát sao, tổ chức thực hiện chặt chẽ công tác cải cách tư pháp 20/03/2006

Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp (CTTP) trong thời gian tới và triển khai Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã được Đảng ủy CATW tổ chức ngày 17/3 tại Hà Nội.

Để Tư pháp thực sự là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa 07/03/2006

Cải cách tư pháp là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có một số nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước và pháp luật, trong đó nhấn mạnh đến nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp như Nghị quyết TW 8 (Khoá VII); Nghị quyết TW3, Nghị quyết TW7 (Khoá VIII); Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và đặc biệt là Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 2 - 1-2002 của Bộ Chính trị: Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới.