Công văn số 80/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc thực hiện tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất 17/04/2007

Hưởng ứng Kế hoạch số 129/UBATGTQG ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4 năm 2007, Bộ Tư pháp đã ban hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=huong+ung+tuan+le+an+toan+giao+thong+duong+bo+toan+cau.doc"Công văn số 80/BTP-VP/a ngày 16/4/2007, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hưởng ứng Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất trong cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2007 14/04/2007

Ngày 11-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ20_2007.doc"Nghị quyết số 20/2007/NQ-CP/a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2007, diễn ra trong hai ngày 5 và 6-4.

Phải công bố danh mục, lộ trình cung cấp các dịch vụ hành chính công trên mạng 12/04/2007

Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2007/NĐ-CP ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Theo đó, người đứng đầu cơ quan nhà nước ở các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tăng cường sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin.

Công văn của Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận giải quyết việc khai sinh đối với các em học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp sắp tới 09/04/2007

Ngày 09/4/2007, Bộ Tư pháp đã có a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=CV1577_2007.doc"Công văn số 1577/BTP-HCTP/a yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận khẩn trương làm việc với Sở Giáo dục và đào tạo để giải quyết ngay trường hợp các em học sinh không thể hoàn tất hồ sơ thi tốt nghiệp do mục nơi sinh trong Giấy khai sinh của các em không ghi đầy đủ đơn vị hành chính theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

Công khai quy trình giải quyết công việc của dân trên trang web một số Bộ 09/04/2007

Ông Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tại phiên họp Chính phủ tháng 3/2007, Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đối với các Bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2007 05/04/2007

Sáng 5/4, tại Hà Nội, Chính phủ bắt đầu phiên họp thường kỳ tháng 3/2007 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Trương Vĩnh Trọng.

Một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp quý I năm 2007 02/04/2007

Trong quý I năm 2007, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp với một số kết quả nổi bật

Thành lập Tổ công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương 30/03/2007

Nhằm tạo bước chuyển căn bản trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Trưởng ban Điều hành a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Đề án Đơn giản hóa TTHC/a trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Ban Điều hành Đề án 30) vừa có công văn đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác này.