Trong quí I/2007, rà soát sửa đổi các thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân 19/01/2007

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do thủ tục hành chính gây ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng Bộ Tư pháp năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007 16/01/2007

Tiếp sau Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2007 do Bộ Tư pháp tổ chức, ngày 13 tháng 01 năm 2007, Văn phòng Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2006, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn phòng năm 2007; tổng kết phong trào thi đua năm 2006, tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2006 và phát động phong trào thi đua năm 2007.

Phê duyệt Đề án đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 15/01/2007

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/QD/2007/&file=QD30_2007.doc"Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010/a. Theo đó, mục tiêu của Đề án là đơn giản hoá TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

Năm 2007, cải cách tư pháp được triển khai trên diện rộng và có chiều sâu 12/01/2007

Năm 2007 là năm Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp được triển khai trên diện rộng và có chiều sâu. Bộ đề ra 13 giải pháp để hoàn thành số lượng lớn công việc, đặc biệt việc thực hiện đúng các cam kết thành viên WTO theo lộ trình đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2006 10/01/2007

Ngày 3/1/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/NQ/2007/&file=NQ1_2007.doc"Nghị quyết số 01/2007/NQ-CP/a về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2006, diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12/2006

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngay trong quý I/2007 10/01/2007

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận chỉ đạo về công tác cải cách hành chính và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ phải triển khai ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2007.

Chỉ thị 32/2006/CT-TTg về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính phát huy tác dụng tích cực trong đời sống 05/01/2007

Cách đây gần 4 tháng, ngày 07/9/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp. Ngay lập tức, Chỉ thị đã được nhân dân, các doanh nghiệp nhiệt liệt hoan nghênh, hưởng ứng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của ngành Tư pháp trong phòng chống tham nhũng 04/01/2007

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2007 ngày 3/1, tại Hà Nội.