Lễ bàn giao công tác tư pháp giữa nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Hà Hùng Cường 04/09/2007

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII, đồng chí Uông chu Lưu - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hà Hùng Cường - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình (nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp) được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch Nước bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, ngày 06 tháng 8 năm 2007, đồng chí nguyên Bộ trưởng Uông Chu Lưu đã bàn giao công tác tư pháp cho Bộ trưởng Hà Hùng Cường.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2007 04/09/2007

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2007, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

Thư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống của Ngành 27/08/2007

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2007), Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã gửi thư đến các đồng chí cán bộ lão thành, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác trong ngành Tư pháp cả nước.

Công văn về việc khảo sát tình hình hoạt động của Phòng Tư pháp và việc triển khai nhiệm vụ tư pháp cấp xã 21/08/2007

Ngày 20-8-2007, Bộ Tư pháp  đã gửi Công văn số 3543 /BTP - TCCB yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khảo sát tình hình hoạt động của Phòng Tư pháp và việc triển khai nhiệm vụ tư pháp cấp xã. Kết quả khảo sát do Sở Tư pháp tiếp nhận, tập hợp Phiếu và gửi về Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/9/2007.

Sẽ công khai các thủ tục, giấy tờ hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương 10/08/2007

Tại a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=CV4356_VPCP.doc"Công văn số 4356/VPCP-CCHC/a, ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ cho mục tiêu cải cách hành chính.

Thủ tướng chỉ thị: Khẩn trương xây dựng Nghị định về các Bộ, cơ quan ngang Bộ 09/08/2007

Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XII, bảo đảm hoạt động của Chính phủ mới được liên tục, thông suốt, hiệu quả ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc cấp bách xây dựng Nghị định về các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp 27/07/2007

Ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 08/2007/QĐ-BTP ban hành Quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp.

Xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 27/07/2007

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ về việc triển khai xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngày 26/7, Văn phòng Chính phủ đã có a href="http://www.moj.gov.vn/webfile/download.php?sub_dir=/TrungDung/CV/2007/&file=CV4169_VPCP.doc"Công văn số 4169/VPCP-TCCB/a thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng