Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu File
2139/BTP-PBGDPL 11/06/2019 Công văn Bộ Tư pháp Công văn về việc triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
107-QĐ/BCĐCT32 03/06/2019 Quyết định Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo
106-QC/BCĐCT32 03/06/2019 Quy chế Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
1142/QĐ-BTP 20/05/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Thành lập Tổ giúp việc Ban Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
98-KH/BCĐCT32 16/05/2019 Kế hoạch Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong phổ biến, giáo dục pháp luật

27/06/2019

Chiều 26/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cùng tham dự.

Khánh Hòa ban hành kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

02/07/2019

Ngày 24/6/2019 đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Khánh Hòa đã thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nội dung đang cập nhật !