Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu File
4592/KH-BTP 19/11/2019 Kế hoạch Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
471-CV/BCSĐ 21/08/2019 Công văn Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
2139/BTP-PBGDPL 11/06/2019 Công văn Bộ Tư pháp Công văn về việc triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
107-QĐ/BCĐCT32 03/06/2019 Quyết định Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo
106-QC/BCĐCT32 03/06/2019 Quy chế Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Quảng Bình tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

30/10/2019

Nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Nội dung đang cập nhật !