​​​
​​​
Công văn về việc triển khai Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số/ký hiệu 2139/BTP-PBGDPL Ngày ban hành 11/06/2019
Loại văn bản Công văn Người ký Lê Vệ Quốc
Cơ quan ban hành Công văn
File đính kèm