​​
​​​

Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

26/09/2019
Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư
Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng gắn liền hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sau khi Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, huyện luôn quan tâm công tác PBGDPL cho cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác xây dựng Kế hoạch tuyên truyền hàng năm gắn liền với những sự kiện chính trị của địa phương, đất nước; những văn bản Luật được bổ sung, sửa đổi trong kỳ để có kế hoạch cụ thể.
Xác định công tác PBGDPL đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật. Trong đợt cao điểm tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật hàng năm, toàn huyện đã tổ chức được 50 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyện đề… thu hút trên 4.000 người tham gia. Từ năm 2003 đến nay, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tổ chức tuyên truyền được 192 văn bản các loại, với 266 đợt tuyên truyền, có 19.960 người tham dự. Hội đồng phối hợp các xã, thị trấn thực hiện 496 điểm tuyên truyền với 35.840 lượt người tham dự.…Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn thành lập được 6 CLB trợ giúp pháp lý ở các xã: Hà Tân, Hà Tiến, Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Đông, Hà Long, tại xã Hà tân còn thành lập thêm CLB “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”. Hiện tại các CLB đang duy trì sinh hoạt có hiệu quả.
Tính đến tháng 6/2019, 25/25 xã, thị trấn đều đang duy trì tủ sách pháp luật, các đầu sách pháp luật được bổ sung hàng năm, tủ sách cấp huyện có hơn 350 đầu sách các loại, qua đây nhằm giúp cho cán bộ, nhân dân tìm hiểu, tra cứu. Tính từ năm 2005 toàn huyện đã thành lập được 201 tổ hòa giải với 983 thành viên. Sau khi sáp nhập thôn đã kiện toàn còn lại 143 tổ hòa giải, với 691 hòa giải viên. Trong những năm qua, Tổ hòa giải hoạt động rất có hiệu quả thông qua việc tuyên truyền, vận động bà con trong thôn xóm thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các quy ước, quy chế thực hiện dân chủ, nắm bắt kịp thời các mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày ở cụm dân cư để giải quyết. Tình từ năm 2004 đến nay tổ hòa giải đã hòa giải thành 1.864 việc, trong đó lĩnh vực hôn nhân gia đình 658 việc, lĩnh vực đất đai 405 việc, các lĩnh vực khác 362 việc.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”. Huyện tiếp tục kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, phát huy sức mạnh của các mạng xã hội; Đổi mới hình thức linh hoạt, đi vào thực chất hơn, lựa chọn nội dung để tuyên truyền phù hợp với đối tượng, độ tuổi; Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, nâng cao chất lượng của các buổi tập huấn để bảo đảm việc thực hiện công tác PBGDPL đạt chất lượng, hiệu quả cao trên địa bàn huyện./.
Hải Yến - Đài TT-TH Hà Trung

 
 

hatrung.thanhhoa.gov.vn