​​

Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 22/06/2020

Qua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Tuyên truyền pháp luật phải đúng trọng tâm, trọng điểm, đối tượng và địa bàn dân cư 07/10/2019

Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Khoá IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, chiều 4/10.

15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng: Ý thức chấp hành pháp luật của người dân tăng lên rõ rệt 23/09/2019

Thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên cả nước. Chuẩn bị cho việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có cuộc trao đổi với ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL 21/09/2019

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ của Ban Bí thư và đề xuất định hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì Hội thảo.

Đài Truyền hình Việt Nam tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư trên các kênh sóng 28/08/2019

Thực hiện kế hoạch số 98-KH/BCSĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 15/8/2019, Đài Truyền hình Việt Nam đã ban hành Báo cáo số 68/BC-THVN về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị số 32-CT/TW).

Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 25/08/2019

Để có cơ sở lựa chọn, xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), ngày 21/8/2019, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 471-CV/BCSĐ hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW như sau:

Ngành Tòa án có nhiều mô hình phổ biến pháp luật đặc sắc 14/08/2019

Chiều 9/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Trưởng Đoàn kiểm tra tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã làm việc với TANDTC về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của ngành TAND. Tiếp Đoàn kiểm tra có Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC.

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao 29/07/2019

Sáng 24/7, Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm Trưởng đoàn đã làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC). Đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSNDTC và lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSNDTC tham dự buổi làm việc.