​​​
​​​
Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Số/ký hiệu 4592/KH-BTP Ngày ban hành 19/11/2019
Loại văn bản Kế hoạch Người ký Lê Thành Long
Cơ quan ban hành Kế hoạch
File đính kèm