​​​
​​​
Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Số/ký hiệu 80-KL/TW Ngày ban hành 20/06/2020
Loại văn bản Kết luận Người ký Trần Quốc Vượng
Cơ quan ban hành Kết luận
File đính kèm