​​​
​​​
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Số/ký hiệu 213-BC/BCĐCT32 Ngày ban hành 10/04/2020
Loại văn bản Báo cáo Người ký Trương Hòa Bình
Cơ quan ban hành Báo cáo
File đính kèm