​​

Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

18/12/2019
Ngày 17/12/2019, Bộ Tư pháp ban hành Giấy mời số 813/GM-BTP ngày 17/12/2019 về việc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.


File đính kèm