Chấm dứt hiệu lực một số hiệp định đã ký với Bungari và Rumani

22/11/2006
Xét đề nghị của Bộ Thương mại, ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chấm dứt hiệu lực một số hiệp định đã ký với Bungari và Rumani.