Đưa dự thảo qui định dạy thêm lên mạng lấy ý kiến

21/11/2006
Ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), cho biết như vậy chiều 20-11. Theo ông Tần, bản dự thảo qui chế cuối cùng về dạy thêm - học thêm sẽ được Bộ GD-ĐT công bố lên mạng giáo dục (www.edu.net.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 22-11 để lấy ý kiến đóng góp của toàn xã hội trong vòng một tháng.

Sau đó, bộ sẽ tiếp thu các ý kiến hoàn thiện dự thảo để bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành vào cuối tháng mười hai.

Ban soạn thảo của Bộ GD-ĐT cho biết mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các nhà giáo, các bậc phụ huynh và đông đảo nhân dân về những nội dung: nguyên tắc tổ chức dạy thêm - học thêm, các hành vi không được làm trong dạy thêm - học thêm, các nội dung qui định cụ thể về việc tổ chức dạy thêm - học thêm... 

(Theo Tiền phong)