Sẽ xây dựng Luật Tần số Vô tuyến điện 05/02/2007

Một trong những nội dung công tác của Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện trong năm 2007 được đề ra đó là nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện được khung Luật Tần số Vô tuyến điện. Có như vậy, công tác tần số mới được tiến hành đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai trong đầu tư xây dựng 02/02/2007

Ngày 1/2, xét đề nghị của Bộ Xây dựng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai trong đầu tư xây dựng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thi hành pháp luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 29/01/2007

Ngày 26/1, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 548/VPCP-QHQT gửi Bộ Ngoại giao, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, về Báo cáo tình hình cam kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Bộ Ngoại giao.

Thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Thủ tục hành chính 26/01/2007

Ngày 25/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 115/QĐ-TTg thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Thủ tục hành chính. Theo đó, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao giữ chức Trưởng Ban Soạn thảo.

Cần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Pháp luật 25/01/2007

Việc thực hiện pháp luật của doanh nghiệp Việt Nam hiện còn nhiều bất cập. Vì thế, một trong những việc làm cần được ưu tiên khi thực hiện chương trình cải cách hành chính là cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện pháp luật.

Chậm hướng dẫn thi hành Luật du lịch 23/01/2007

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Tổng cục Du lịch chậm nhất cuối tháng này phải hoàn chỉnh dự thảo nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật du lịch (có hiệu lực từ ngày 1-1-2006).

Giới thiệu website: Lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật, Pháp lệnh 22/01/2007

Chiều 20-1, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức giới thiệu trang thông tin điện tử (website) "Lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật, Pháp lệnh" có tên miền http://duthaoonline.quochoi.vn

Về dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, của cán bộ, công chức nhà nước trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 18/01/2007

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ về dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 16/1, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có ý kiến chỉ đạo vấn đề trên.