Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

19/09/2023
Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
Các thành viên tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 của tỉnh Bình Định chính là các hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu và được lựa chọn từ Cuộc thi Hòa giải viên do UBND tỉnh tổ chức trước đó vào ngày 25/5. Hiện đội thi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham dự Cuộc thi Hòa giải viên giỏi Vòng thi Khu vực Miền Trung Tây nguyên sắp được diễn ra trong thời gian tới.
Trước đó, Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24/5/2023 của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV và Văn bản số 3531/BTC ngày 08/8/2023 của Ban Tổ chức Hội thi về việc triển khai Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã tiến hành lựa chọn và thống nhất cử thành lập đội thi tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV do ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định làm trưởng đoàn.
Bên cạnh đó, các thành viên tham gia Hội thi cũng là những hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở, được tuyển chọn từ Đội thi Hòa giải viên giỏi huyện Phù Cát (Đội đạt giải nhất Cuộc thi Hòa giải viên do UBND tỉnh tổ chức năm 2023) và các hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
 
Các thành viên Đội thi tỉnh Bình Định tập luyện

Trong suốt quá trình tập luyện, đội thi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng như lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho các phần thi của tỉnh Bình Định đang được gấp rút hoàn thiện; các thành viên đội thi tiếp tục tích cực tập luyện sẵn sàng cho Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 khu vực Miền Trung- Tây Nguyên sẽ được diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 22/9.
Được biết, toàn tỉnh Bình Định hiện đang có 1.121 tổ hòa giải và 8.219 HGV, trong những năm qua đã hòa giải thành gần 15 ngàn vụ, việc, đạt tỷ lệ trên 80%/năm; tổ chức tập huấn kỹ năng Hòa giải viên ở cơ sở cho 100% Tổ trưởng tổ hòa giải và Hòa giải viên tại các huyện, thị xã, thành phố; Phát hành 9.500 tập tài liệu tình huống giải đáp pháp luật về HGOCS, 30.000 tập Bản tin Tư pháp/năm cùng Hơn 20.000 tập Hỏi - đáp pháp luật/năm, tờ gấp pháp luật về HGOCS, hôn nhân và gia đình, đất đai, dân sự...
Ngoài ra, tỉnh cũng đã xây dựng và thực hiện tốt các mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở: “Tổ hòa giải 03 tốt - 03 sẵn sàng”; “Tổ hòa giải điểm”, “Tổ hòa giải 05 tốt”; “Tổ hòa giải dân vận khéo”,... đồng thời tổ chức thành công nhiều Cuộc thi Hòa giải viên giỏi cấp địa phương và cấp tỉnh. Năm 2022, toàn tỉnh có 158/159 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó, có hơn 80% xã, phường, thị trấn đạt điểm tối đa đối với tiêu chí về hòa giải ở cơ sở.