Khánh Hòa: Sở Tài chính làm tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giá

15/09/2023
Khánh Hòa: Sở Tài chính làm tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giá
Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh do đồng chí Đặng Văn Khánh – Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giá.
Báo cáo với Đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Quốc Thành – Phó Giám đốc Tài chính cho biết, trên cơ sở các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Sở luôn chủ động xây dựng, ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan cụ thể như: Kế hoạch số 230/KH-STC ngày 16/01/2023 về tuyên truyền PBGDPL năm 2023; Kế hoạch số 342/KH-STC ngày 31/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023, Kế hoạch số 1479/KH-STC ngày 13/4/2023 về tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Các kế hoạch đều giao nhiệm vụ cho từng phòng nghiệp vụ trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật của Sở; qua đó, xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật để kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành, hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Đối với lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật triển khai các quy định của Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến lĩnh vực quản lý giá. Các văn bản được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định, nội dung đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước.
Theo đồng chí Lê Quốc Thành, lãnh đạo Sở rất chú trọng công tác phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật đến toàn thể cá nhân, tổ chức có liên quan. Sở đã thành lập Hội đồng PBGDPL của Sở gồm 08 thành viên do Giám đốc Sở làm Chủ tịch Hội đồng, tham mưu hướng dẫn và triển khai kịp thời các chính sách chế độ mới ban hành về quản lý tài chính cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến định kỳ hàng tuần, tháng, quý với tổng cộng hơn 28 lượt và trên 47 nội dung về các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật của địa phương. Ngoài ra, công tác phổ biến gián tiếp thông qua mạng nội bộ cơ quan, chương trình quản lý văn bản E-Office để chuyển tải các tin tuyên truyền; các tài liệu, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đã được số hóa đến từng cán bộ, công chức để nghiên cứu và triển khai thực hiện; qua việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở, qua khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật ở cơ quan…Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân (01 đoàn vào dịp Tết Quý mão, 01 đoàn vào dịp lễ 30/4 và 1/5, 01 đoàn dịp Festival Biển 2023).
Từ năm 2020 đến nay, Sở Tài chính không phát sinh trường hợp nhận văn bản giấy kê khai giá của các tổ chức, cá nhân; tất cả đều được thực hiện qua hình thức trực tuyến. Từ ngày 01/01 đến 30/08/2023, Sở đã tiếp nhận, kiểm tra, duyệt và trả kết quả 886 hồ sơ kê khai giá trực tuyến qua phần mềm kê khai giá (gồm 386 hồ sơ kê khai giá dịch vụ lưu trú, 61 hồ sơ kê khai giá lữ hành và 439 hồ sơ kê khai giá hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá). Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng thời gian quy định.
Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh cao những kết quả của đơn vị trong công tác PBGDPL chuyên ngành, nhất là lĩnh vực giá. Đoàn đã đề nghị Sở tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì và không ngừng đổi mới hình thức PBGDPL chuyên ngành, làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài chính – ngân sách.
Đ.H