Khánh Hoà: Phối hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện

11/09/2023
Khánh Hoà: Phối hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện
Ngày 08/9/2023, lãnh đạo Sở Tư pháp Khánh Hòa và lãnh đạo Bưu điện tỉnh Khánh Hòa đã ký kết Quy chế phối hợp về việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện.
Theo Quy chế này, Bưu điện thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chuyển phát phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện. Toàn tỉnh có 9 địa điểm triển khai thực hiện dịch vụ này, gồm 08 điểm tại Bưu điện trung tâm của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trừ huyện Trường Sa) và 01 điểm tại Bưu điện Mỹ Ca (tp.Cam Ranh). 
Về cước phí dịch vụ, người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại điểm giao dịch bưu điện được miễn phí hỗ trợ, hướng dẫn; cước phí tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện (cước 2 chiều) được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN ngày 11/11/2017 của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Ngoài ra, Sở Tư pháp có trách nhiệm truyền thông tại Bộ phận một cửa của Sở, giới thiệu cho người dân biết, sử dụng dịch vụ và truyền thông trên Trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời, tạo điều kiện cho Bưu điện trong truyền thông như dán poster thông báo, đặt các kệ đựng tờ rơi ngay tại bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, Bưu điện có trách nhiệm truyền thông trên các phương tiện đại chúng như phát thanh, truyền hình, phát tờ rơi, niêm yết thông tin về dịch vụ tại các bưu cục, tại Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp. 
Việc hai đơn vị phối hợp triển khai thực hiện dịch vụ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và chuyển phát hồ sơ, kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu điện nhằm góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, đáp ứng được yêu cầu của người dân trong việc hướng dẫn thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và chuyển phát phiếu lý lịch tư pháp đến tận tay người nhận.
Quy chế này có hiệu lực từ ngày 08/9/2023.
 
Đ.Hữu