Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về các quyền dân sự, chính trị

05/09/2023
Vĩnh Phúc: Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật về các quyền dân sự, chính trị
Ngày 31/8/2023, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND cấp huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Lãnh đạo UBND cấp xã; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trưởng, phó các đơn vị sự nghiệp, thuộc Sở Tư pháp; công chức làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành ở tỉnh.
Dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn có đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe PGS.Ts Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó trưởng Phòng đào tạo sau đại học và Ts.Nguyễn Thị Hồng Yến Trưởng bộ môn Công pháp quốc tế, Đại học luật Hà Nội giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. Báo cáo viên đã tập trung phân tích các quyền dân sự, chính trị được nêu tại Công ước và việc quy định những quyền đó trong pháp luật Việt Nam, như: Quyền sống, quyền không bị tra tấn, truy bức nhục hình, quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp, quyền bầu cử, quyền bình đẳng, quyền của trẻ em, người khuyết tật...
Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị những kiến thức mới về các quyền dân sự, chính trị, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, vận dụng trong thực tiễn tuyên truyền của cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư, góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống; từ đó, thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
                                                                                        Phan Bích