Huyện Văn Bàn, Lào Cai: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

05/09/2023
Huyện Văn Bàn, Lào Cai: Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở, sáng 29/8/2023, UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND; lãnh đạo các phòng ban, các cơ quan, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND các xã thị trấn; đại diện các tổ hòa giải, các hòa giải viên được khen thưởng.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND  nhấn mạnh, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, công tác hòa giải trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các Tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; đến nay, toàn huyện đã thành lập được 195 tổ hòa giải tại 100% thôn, bản, tổ dân phố với 991 hòa giải viên. Thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong Nhân dân đã được giải quyết kịp thời, ngay từ khi mới phát sinh, đã góp phần giảm số lượng lớn các vụ việc khiếu kiện tại các cơ quan nhà nước, giữ gìn và phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự tại cư sở, thúc đấy kinh tế xã hội ổn định và phát triển. Với những kết quả đã đạt được, trong 10 năm thi hành Luật hoà giải ở cơ sở, toàn huyện đã có 34  tập thể, 66 cá nhân được UBND huyện khen thưởng. Các tổ hòa giải điển hình tiếp tục được duy trì và hoạt động có hiệu quả.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày 05 tham luận, trong đó làm rõ một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn.
 Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND huyện
 
Để thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, đồng chí Lương Thanh Hương đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm bắt nguyên nhân của những tranh chấp ở khu dân cư để kịp thời hòa giải. UBND các xã, thị trấn phải thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải nhằm nâng cao chất lượng hòa giải. Hằng năm, phòng Tư pháp huyện thường xuyên hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra định kỳ, tổ chức đánh giá chất lượng hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp Lào Cai ​