Bạc Liêu: Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn

06/09/2023
Bạc Liêu: Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn
Thực hiện Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023, từ ngày 10/8/2023 đến ngày 06/9/2023, Đoàn Kiểm tra liên ngành do đồng chí Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn cùng với thành viên Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với 05 cơ quan cấp tỉnh gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường.
Phát biểu tại buổi kiểm tra ông Vưu Nghị Bình, Trưởng Đoàn đã chỉ rõ việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục. Bên cạnh đó, phòng, chống, ngăn chặn các vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như những sai phạm phát sinh trong quá trình người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nâng cao trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Tại các buổi kiểm tra, Đoàn đã nghe báo cáo kết quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị; kiểm tra các hồ sơ có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính và hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
Thông qua công tác kiểm tra tại đơn vị, thành viên Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị, những sai sót trong quá trình phát hiện và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính để cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, từ ngày 24/8/2023 đến ngày 26/9/2023, Đoàn sẽ tiếp tục làm việc tại các đơn, địa phương còn lại gồm: Cục Quản lý thị trường tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND huyện Vĩnh Lợi; UBND huyện Hòa Bình; UBND thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình); UBND thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi).
Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra ban hành Kết luận kiểm tra đối với từng đơn vị được kiểm tra và tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nắm và chỉ đạo.
Sở Tư pháp Bạc Liêu