Yên Bái: Tích cực tập luyện tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

07/09/2023
Yên Bái: Tích cực tập luyện tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
Thực hiện Quyết định số 791/QĐ-HĐPH ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hoà giải viên viên giỏi toàn quốc lần thứ IV và Kế hoạch số 146/KH- UBND ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tham gia Hội thi Hoà giải viên viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (Hội thi). Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đội thi gồm 9 thành viên là những Hoà giải viên tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho đội ngũ Hoà giải viên của tỉnh Yên Bái tham dự hội thi.
Hội thi nhằm mục đích góp phần thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; truyền thông, phổ biến đến đông đảo cán bộ, Nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở. Hội thi tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.
 

 
Để đảm bảo các yêu cầu của Hội thi là nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, nội dung, hình thức thi sinh động, hấp dẫn, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dự thi, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo Nhân dân, gần một tháng qua, Đội thi tham dự Hội thi của tỉnh đã tích cực luyện tập các phần thi theo yêu cầu của Ban tổ chức với các phần thi như: màn chào hỏi, diễn tiểu phẩm và trả lời xử lý tình huống hoà giải đảm bảo thời gian biểu diễn, hình thức và nội dung sinh động, hấp dẫn mang đậm đà bản sắc của quê hương Yên Bái. 
 

 
Đội thi sẽ lên đường tham dự Hội thi Hoà giải viên viên giỏi toàn quốc lần thứ IV do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức tại Thành phố Hải Phòng vào các ngày từ 12 - 15/9/2023./.
                                                       Đặng Anh Tuấn, Sở Tư pháp Yên Bái