Bình Định: Kết quả 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở ở Cát Khánh

14/09/2023
Bình Định: Kết quả 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở ở Cát Khánh
Trong 10 năm (2013- 2023), công tác hòa giải ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định) được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả; góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
Xác định được tầm quan trọng của công tác hòa giải, trong những năm qua, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát đã xây dựng và củng cố mạng lưới hòa giải viên cơ sở. Đến nay, toàn xã có 70 hòa giải viên được biên chế thành 8 tổ hòa giải trên địa bàn 8  thôn, đảm bảo 100% thôn có tổ hòa giải viên hoạt động. Hầu hết cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở là trưởng, phó thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội trưởng của các hội, đoàn thể; được trang bị kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, có uy tín và gắn bó, gần gũi với cuộc sống người dân. Qua gần 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật liên quan, việc triển khai thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Cát Khánh đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác hòa giải đã không ngừng được củng cố về tổ chức, đội ngũ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, tác động đến đời sống xã hội.
Từ thực tiễn, công tác hòa giải ở xã Cát Khánh đã góp phần quan trọng trong việc giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Trong 10 năm qua, các tổ hòa giải của xã đã tiếp nhận 215 vụ việc tranh chấp trong nhân dân chủ yếu trên lĩnh vực tranh chấp đất đai, những mâu thuẫn phát sinh trong hôn nhân và gia đình, quan hệ dân sự. Qua công tác hòa giải đã phân tích chỉ rõ những mặt đúng- sai cho các bên đương sự, để họ hiểu nhau hơn không còn mâu thuẫn gắn kết tình làng, nghĩa xóm, sửa chữa những sai trái góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở không để nảy sinh phức tạp kéo dài, vượt cấp. Bí thư, trưởng thôn và các ban ngành, hội đoàn thể ở thôn, các hòa giải viên đã nhiều năm tham gia công tác hòa giải và được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nhờ vậy, 10 năm qua các tổ hòa giải đã hòa giải thành 185/215 vụ việc phát sinh ở cơ sở, đạt tỷ lệ hòa giải thành công 86%.
Thực tế cho thấy, công tác hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải những vụ việc mâu thuẫn ở khu dân cư, là rất cần thiết và có hiệu quả. Chính vì vậy, Đảng ủy, UBND xã luôn không ngừng củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên và tổ chức bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải và kiến thức pháp luật mới, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải trên địa xã trong tình hình mới hiện nay. Qua đó, góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự và phòng ngừa tội phạm, vận động Nhân dân sống và làm việc theo pháp luật, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Bên cạnh đó, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật của xã đã phối hợp và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; duy trì hoạt động của nhiều mô hình, cách làm hay, các câu lạc bộ; nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm.   
Đồng thời, UBND xã Cát Khánh đã chỉ đạo cho các ngành chức năng như công an, quân sự tăng cường công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đồng thời gắn với công tác chuyển đổi số để từ đó người dân dễ dàng truy cập, cập nhật các quy định của pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, huyện Phù Cát đánh giá cao về công tác hòa giải ở địa phương: “ Nhìn chung, các tổ hòa giải đã được kiện toàn bảo đảm đúng quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, thể hiện qua tỷ lệ các vụ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng, đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương”./.
Thế Hà