Nâng cao hiệu quả công tác của Sở Tư pháp 7 tỉnh trong Khu vực thi đua các tỉnh trung du, MNPB

12/09/2023
Nâng cao hiệu quả công tác của Sở Tư pháp 7 tỉnh trong Khu vực thi đua các tỉnh trung du, MNPB
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-KVTĐ ngày 19/02/2023 của Khu vực thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc (Khu vực thi đua) về hoạt động của Khu vực thi đua năm 2023, từ ngày 07/9 đến ngày 10/9, Đoàn công tác do đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Trưởng Khu vực thi đua, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang làm trưởng Đoàn và các đồng chí Giám đốc, một số đồng chí Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo, công chức các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp các tỉnh: Bắc Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn (Đoàn công tác) đã đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác tư pháp, công tác thi đua khen thưởng tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận và tỉnh Ninh Thuận (thuộc Khu vực thi đua các tỉnh miền đông Nam Bộ).
Tại mỗi địa phương đến, tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Thị Minh Hiếu - Trưởng khu vực thi đua các tỉnh miền đông Nam Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; đồng chí Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và các đồng chí Phó Giám đốc, lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp 2 tỉnh. Tại các buổi làm việc tại Sở Tư pháp 2 tỉnh, Đoàn công tác đã trao đổi, học tập kinh nghiệm về các nội dung như: công tác xây dựng, thẩm định, công tác kiểm tra, rà soát văn bản; công tác pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật nhất là theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023; công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở và việc bảo đảm các điều kiện khác cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác trợ giúp pháp lý; công tác quản lý Nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó trọng tâm là công chứng, đấu giá tài sản, luật sư, thừa phát lại; công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp; công tác CCHC, TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin và việc xây dựng, vận hành các Phần mềm thuộc lĩnh vực tư pháp; công tác tài chính, xây dựng dự toán ngân sách, dự án công nghệ thông tin; việc xây dựng, triển khai, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.
Trong thời gian làm việc tại 2 tỉnh, Đoàn công tác đã đến dâng hương Bác Hồ tại Nhà truyền thống và thăm Trường Dục Thanh tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nơi Bác Hồ đã ở và dạy học trong năm 1910 trước lúc Người vào Sài Gòn để ra đi tìm đường cứu nước.
Thông qua việc học tập, trao đổi kinh nghiệm đã tăng thêm tình đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giữa các tỉnh trong Khu vực thi đua trung du và miền núi phía Bắc nói riêng cũng như giữa các Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp địa phương nói chung.
                                                                               Nguyễn Loan - Sở Tư pháp Bắc Giang