Thanh Hoá: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về giám định tư pháp.

13/09/2023
Thanh Hoá: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về giám định tư pháp.
Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-STP ngày 17/4/2023 của Sở Tư pháp về việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về Giám định tư pháp năm 2023, ngày 12/9/2023, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về giám định tư pháp. Hội nghị do đồng chí Lê Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và có sự tham dự của các Giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc; các tổ chức giám định theo vụ việc; thành viên Ban chỉ đạo Đề án 250; đại diện Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh, cấp huyện.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, công tác giám định tư pháp không chỉ là hoạt động bổ trợ tư pháp mà còn là công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành án hình sự, hành chính, nhất là khi Luật Thanh tra mới được thông qua năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023; từ đó góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án, vụ việc được chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Hoạt động giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng là sự đóng góp tích cực, thể hiện trong việc cung cấp nguồn chứng cứ khoa học, tin cậy giúp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong hoạt động chứng minh theo quy định của pháp luật, góp phần quan trọng vào việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được chính xác, khách quan và đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
 
Đại biểu tham dự Hội nghị

Do đó, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nhằm phục vụ tốt cho hoạt động thực tiễn, cung cấp những kiến thức cơ bản, cần thiết đối với công tác giám định tư pháp, từ đó đảm bảo cho người giám định tư pháp hiểu, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình trong hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu của xã hội về giám định tư pháp, giúp cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc có thể vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng vào công tác thực tiễn, nâng cao hiệu quả trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thuỵ - Trưởng Phòng Thanh tra bổ trợ tư pháp và quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp triển khai nội dung tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thuỵ - Trưởng Phòng Thanh tra bổ trợ tư pháp và quản lý giám định tư pháp - Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã giới thiệu những những nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các quy định pháp luật có liên quan hoạt động giám định tư pháp; kỹ năng bảo vệ trước phiên toà; một số kỹ năng pháp lý trong trưng cầu và thực hiện giám định đến đội ngũ giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và người giám định tư pháp theo vụ việc
Thông qua Hội nghị tập huấn các đại biểu được bổ sung thêm những kiến thức pháp luật cơ bản về công tác giám định qua đó nhằm nâng cao hơn nữa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để áp dụng, vận dụng vào điều kiện thực tiễn ngày càng đạt kết quả cao của hoạt động giám định tư pháp./.
Phạm Sơn