Thanh Hóa: Tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án truyền thông chính sách

28/04/2023
Thanh Hóa: Tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án truyền thông chính sách
Sáng ngày 27/4, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, kiến thức về “Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.
Dự hội nghị có đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Lãnh đạo Sở Tư pháp cùng sự tham gia của đội ngũ cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo phòng Tư pháp các địa phương.
Tại hội nghị, báo cáo viên đã cung cấp và làm rõ các nội dung cơ bản Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, bao gồm: Một số kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách; Kỹ năng xây dựng một số tài liệu truyền thông dự thảo chính sách; Kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, chủ yếu… nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức hiệu quả truyền thông các chính sách từ xa, từ sớm, đa chiều, công khai, minh bạch.
Qua đó tạo sự đồng thuận khi triển khai chính sách hoặc có biện pháp điều chỉnh phù hợp với thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân.
Hội nghị cũng triển khai thảo luận, tháo gỡ những thắc mắc của học viên xung quanh Luật ban hành VBQPPL; quy trình, trình tự thủ tục tham mưu xây dựng ban hành VBQPPL; kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát VBQPPL. Qua đó, giúp cán bộ, công chức cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ quan trọng trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL; kỹ năng, nghiệp vụ về tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng VBQPPL thông qua các kênh thông tin, báo chí, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL.
Nguồn: Báo Thanh Hóa điện tử