Lào Cai: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại huyện Văn Bàn

28/04/2023
Lào Cai: Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại huyện Văn Bàn
Triển khai Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Ngày 26/4/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại huyện Văn Bàn, Ông Lương Thanh Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác hoà giải trong giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn xích mích và phòng chống ngăn ngừa tội phạm hiện nay; tham dự  có gần 300 đại biểu đại diện cho các phòng: Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch;  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Bàn;  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Văn Bàn.
 

Ông Lương Thanh Hương, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc
 
Nội dung truyền đạt tại hội nghị được các Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp giới thiệu gồm: Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 giữa Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; Kỹ năng hoà giải ở cơ sở;  Thủ tục đề nghị công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án nhân dân; Một số kiến thức cơ bản về giới; bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải; Kỹ năng, quy trình và thực hành hòa giải ở cơ sở nhằm bảo đảm bình đẳng giới; Mức chi thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở.
 

Báo cáo viên pháp luật hướng dẫn thực hành tình huống
 
Tại hội nghị các hoà giải viên trao đổi cách thực hiện một số vụ việc hoà giải ở cơ sở và thông qua những tình huống giả định do Báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp  đưa ra về tranh chấp dân sự  trong vay tiền, đất đai, phòng chống bạo lực gia đình để các hoà giải viên giải quyết vụ việc bằng hình thức đóng thế vai chuyển thể thành các tiểu phẩm thực hiện trên sân khấu. Thông qua việc giải quyết các vụ việc đó các hoà giải viên đã vận dụng kỹ năng, phương pháp, quy định của pháp luật để hoà giải các vụ việc và cùng nhau trao đổi cách giải quyết các vụ việc hoà giải của mình.
 

Các hoà giải viên thực hiện tình huống giả định
 
Nguyễn Lê Hằng