Bạc Liêu: Lễ giao nhận con nuôi cho người nước ngoài

28/04/2023
Bạc Liêu: Lễ giao nhận con nuôi cho người nước ngoài
Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quyết định nuôi con nuôi, ngày 10/4/2022 Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ có tên Trần Văn Hải, sinh ngày: 22/12/2017, nơi cư trú tại: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bạc Liêu thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: Ông Lâm Quốc Tải Phó Giám đốc Sở Tư pháp; bên giao con nuôi: Bà Tô Hồng Nguyên - đại diện cơ sở nuôi dưỡng; bên nhận con nuôi gồm có gia đình: ông STEPHEN WAYNE HANCOCK và bà KATHLEEN CLAIRE HENRY, quốc tịch: Hoa Kỳ. 
Tại buổi lễ giao nhận, Ông Nguyễn Duy Tuấn - Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp thông qua các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, các bên đã thực hiện các thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.
Kết thúc buổi Lễ, Ông Lâm Quốc Tải - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình ông STEPHEN WAYNE HANCOCK và bà KATHLEEN CLAIRE HENRY và mong muốn gia đình ông, bà sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, thương yêu bé như con đẻ của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được phát triển toàn diện. Đồng thời, cũng đã đề nghị cha mẹ nuôi chấp hành đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi của Việt Nam, định kỳ sáu tháng một lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi có trách nhiệm thông báo về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình và cộng đồng cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.
Gia đình nhận con nuôi cũng đã cảm ơn chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện cho gia đình được nhận cháu làm con nuôi, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu với tất cả tình yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu được phát triển trong môi trường sống mới. Gia đình cũng hứa sẽ nuôi dạy các cháu nên người và sẽ đưa cháu về thăm lại quê hương Việt Nam trong thời gian sớm nhất, định kỳ gia đình sẽ báo cáo về tình hình của cháu theo quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi./.
    Sở Tư pháp Bạc Liêu