Yên Bái: Ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý

24/03/2023
Yên Bái: Ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý
Chiều ngày 21/3/2023, Sở Tư pháp - Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Tham dự và chủ trì Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Lê Thái Hưng, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. Theo kế hoạch phối hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh sẽ cung cấp danh sách, số điện thoại trợ giúp viên pháp lý, người hỗ trợ trực (chuyên viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh) cho Toà án nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Toà án nhân dân sẽ niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực, người hỗ trợ trực tại Trụ sở Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái. Qúa trình thực hiện nhiệm vụ, khi người tiến hành tố tụng, công chức Toà án nhân dân phát hiện người thuộc diện được trợ giúp pháp lý sẽ thông tin và cung cấp số điện thoại của người được trợ trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ (nếu có) cho người trực. Đồng thời, hướng dẫn người thuộc diện được trợ giúp pháp lý liên hệ với người trực hoặc người hỗ trợ trực theo số điện thoại đã niêm yết để thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý…
Việc thực hiện phối hợp giữa Sở Tư pháp và Toà án nhân dân tỉnh sẽ góp phần bảo đảm tiếp cận trợ giúp pháp lý kịp thời trong tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện trợ giúp pháp lý; bảo đảm đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc mà Toà án nhân dân thụ lý được giải thích đầy đủ, được tiếp cận, cung cấp và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, phù hợp với người dưới 18 tuổi và các đối tượng đặc thù khác.
 
                                              Đặng Anh Tuấn - STP Yên Bái