STP Lào Cai: Phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn

21/03/2023
STP Lào Cai: Phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn
Triển khai Kế hoạch số 29/KH-STP ngày 07/3/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; ngày 20/3/2022, tại xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo điểm phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn.
Tham dự hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên của phòng Tư pháp, phòng Dân tộc;  Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã; UBND xã, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn thanh niên xã; Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự; các công chức xã: Văn phòng – Thống kê, Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hộ tịch; Văn hóa – xã hội; Các trưởng thôn trên địa bàn xã; đại diện một số hộ gia đình trên địa bàn xã.
Hội nghị được nghe giảng viên Sở Tư pháp giới thiệu các nội dung gồm Nghị định công tác dân tộc (NĐ số 05/2011/NĐ-CP); Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 (NQ 29/2020/NQ-HĐND); Chính sách Hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (NQ số 23/2022/NQ-HĐND); Chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai (NQ số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021); Chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai (NQ số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022). Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng).
Việc giới thiệu các chính sách góp phần chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.  Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức cho già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân.
 
Nguyễn Lê Hằng – Sở Tư pháp Lào Cai