Sở Tư pháp Thanh Hóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

20/03/2023
Sở Tư pháp Thanh Hóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Ngày 16 tháng 03 năm 2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND huyện Hà Trung tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và các nội dung pháp luật liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện; Đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện; lãnh đạo, công chức phòng Tư pháp. Đại diện lãnh đạo UBND; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - thống kê, Kế toán, Chính sách - Xã hội, Công an, Đại diện UBMTTQ, đại diện các tổ chức đoàn thể (Cựu chiến binh, Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên) của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hà Trung
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã đánh giá công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những năm qua trên địa bàn huyện Hà Trung luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và chính quyền cấp xã trên địa bàn quan tâm, coi đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương nên luôn có những chỉ đạo quyết liệt, đồng thời đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kết quả năm 2022 trên địa bàn huyện đã có 100% các xã, thị trấn được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã phản ánh việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của chính quyền cơ sở trong việc hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng chí yêu cầu các đại biểu cần tập trung lắng nghe và ghi chép các nội dung mà báo cáo viên của Sở Tư pháp trình bày về các quy định của pháp luật cũng như cách thức để thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm trao đổi những khó khăn, vướng mắc trên thực tiễn để được tháo gỡ qua đó giúp cho công tác triển khai xây dựng và đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn được thực hiện hiệu quả.
 

Đồng chí Hoàng Văn Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đồng chí Cao Văn Phương, báo cáo viên thuộc Sở Tư pháp đã trình bày chuyên đề thực hiện các quy định của pháp luật tại Quyết định 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư 09/2021/TT-BTP về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng chí Phan Văn Đại - Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp trình bày chuyên đề xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới.
 

Báo cáo viên Sở Tư pháp
 
Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là những khó khăn trong việc bố trí kinh phí, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ngày càng nhiều và áp lực lớn trong công việc. Đối với những khó khăn về chuyên môn các đại biểu đã được các báo cáo viên tháo gỡ kịp thời đồng thời các báo cáo viên còn giúp chỉ ra những kỹ năng trong việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của cấp xã, điều này giúp cho buổi tập huấn đạt được nhiều hiệu quả, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được đúng các quy định của pháp luật.
Qua Hội nghị các cán bộ, công chức trực tiếp hay gián tiếp thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật toàn bộ những kiến thức pháp luật, những kỹ năng về xây dựng hồ sơ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để tham mưu đầy đủ cho cấp ủy ở cơ sở trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 
Sơn Phạm