Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hòa: Triển khai nhiệm vụ công tác công chứng năm 2023

20/03/2023
Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hòa: Triển khai nhiệm vụ công tác công chứng năm 2023
Chiều ngày 17/3/2023, Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đến dự có ông Lương Hùng Minh – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện Phòng chuyên môn của Sở và các hội viên Hội Công chứng viên tỉnh.
Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Công Khánh – Phó Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hội Công chứng viên tỉnh có 60 hội viên là công chứng viên đang hoạt động nghề nghiệp tại 28 tổ chức hành nghề công chứng (gồm  01 Phòng Công chứng và 27 Văn phòng công chứng). Năm 2022, công tác quản trị, điều hành tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng được cải tiến theo hướng đổi mới, thân thiện. Nhiều tổ chức hành nghề công chứng đã chủ động trang bị cơ sở vật chất, công cụ, trang thiết bị bảo đảm hiệu quả trong hoạt động. Việc hành nghề của các công chứng viên cơ bản bảo đảm tuân thủ pháp luật. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đều tham gia cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng tại tổ chức mình vào cơ sở dữ liệu chung. Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật thông tin tham khảo, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.
Trong năm 2022, các tổ  chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng 216.136 hợp đồng giao dịch, chứng thực 16.281 trường hợp; nộp ngân sách Nhà nước: hơn 1 tỷ 290 triệu đồng và nộp thuế hơn 10 tỷ 282 triệu đồng.
Hội nghị đã thảo luận và nhất trí phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội tập trung vào các nhiệm vụ: tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng Trang thông tin điện tử của Hội để đẩy mạnh thông tin hoạt động, truyền đạt chủ trương, văn bản ý kiến chỉ đạo của cấp trên, của Hội đến từng hội viên; phối hợp với Sở Tư pháp ban hành “Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội công chứng viên tỉnh Khánh Hòa”…

Ông Lương Hùng Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lương Hùng Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị, thời gian tới Hội cần chú trọng tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên, chủ động rà soát, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy tắc hoạt động nghề nghiệp công chứng để bảo đảm việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, công chứng viên thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động công chứng.
 
Đ.Hữu