STP Lào Cai: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở tại huyện Mường Khương

21/03/2023
STP Lào Cai: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở tại huyện Mường Khương
Triển khai Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023, ngày 16/3/2023 Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại huyện Mường Khương.
Dự và khai mạc hội nghị có ông Hoàng Trường Minh Phó chủ tịch UBND huyện; Cấp huyện có Lãnh đạo Phòng Tư pháp và công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; Đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Cấp xã gồm 04 đại biểu lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, thị trấn; công chức Tài chính – Kế toán; đại diện 05 trưởng thôn/tổ dân phố; 05 trưởng Ban công tác mặt trận thôn/tổ dân phố.
Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe các báo cáo viên trình bày về Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 giữa Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở. Đồng thời, tập huấn về: Kỹ năng hoà giải ở cơ sở; Thủ tục đề nghị công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án nhân dân; một số kiến thức cơ bản về giới; bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải; Kỹ năng, quy trình và thực hành hòa giải ở cơ sở nhằm bảo đảm bình đẳng giới.
Đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi các tình huống và trao đổi kỹ năng hòa giải ở cơ sở.