Long An: Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

23/03/2023
Long An: Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh
Chiều ngày 21/3/2023, Sở Tư pháp tỉnh Long An đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cho bà Đặng Kim Hà -Trợ giúp viên pháp lý. Hội nghị do bà Phan Thị Mỹ Dung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì với sự tham dự của Lãnh đạo Sở, đại diện Lãnh đạo các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và toàn thể viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phú Huynh, UVTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đã thông qua Quyết định số 38/QĐ-STP ngày 20/3/2023 của Sở Tư pháp về việc bổ nhiệm viên chức. Theo đó: bổ nhiệm bà Đặng Kim Hà, Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An giữ chức vụ Phó Giám đốc Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01/4/2023.
 

 
Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Thị Mỹ Dung, Giám đốc Sở Tư pháp chúc mừng và đề nghị bà Đặng Kim Hà trên cương vị Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Long An tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, cùng lãnh đạo và tập thể đơn vị, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Phan Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An