Lào Cai: Phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến văn bản mới về chính sách pháp luật

23/03/2023
Lào Cai: Phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến văn bản mới về chính sách pháp luật
Ngày 21/3/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến văn bản mới về chính sách pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Si Ma Cai. Dự hội nghị có các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hội nghị được nghe giảng viên Sở Tư pháp giới thiệu các nội dung: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc; Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, phụ nữ thuộc hộ nghèo sinh con tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 về chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Đây là một trong những hoạt động triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Địa bàn Huyện Si Ma Cai là đơn vị đầu tiên Sở Tư pháp thực hiện phổ biến pháp luật. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi những nội dung, chính sách đang triển khai trên địa bàn huyện và chia sẻ những vấn đề của địa phương trong công tác thi hành pháp luật.  
Nguyễn Lê Hằng