Sở Tư pháp Hải Phòng: Phòng PBGDPL nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

23/03/2023
Sở Tư pháp Hải Phòng: Phòng PBGDPL nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 22/3, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Hải Phòng đã tổ chức phiên họp triển khai công tác 2023. Nhân dịp này, Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp TP Hải Phòng đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho những nỗ lực “đưa” luật đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong giai đoạn 2017-2021.
Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP khẳng định: Công tác PBGDPL là một bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần tăng cường pháp chế XHCN, quản lý xã hội bằng pháp luật, đưa chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân một cách nhanh nhất, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại phiên họp.
 
Thời gian qua, Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hải Phòng đã có nhiều thành tích trong việc tham mưu cho UBND TP tổ chức tổng kết 10 năm Luật PBGDPL năm 2012; triển khai nhiều hoạt động với hình thức, nội dung đa dạng, hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam 9/11. Hội đồng cũng tham mưu, tư vấn UBND TP trong việc kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL TP; công tác PBGDPL tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, theo phương châm hướng về cơ sở. Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL được đánh dấu bằng sự ra đời, vận hành hiệu quả của Trang thông tin PBGDPL TP với 632.073 lượt truy cập sau 28 tháng hoạt động.
Công tác biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực. Trên 3.000 cuốn sách pháp luật với nội dung: “Hỏi - đáp Luật Bảo vệ môi trường” và “Kỹ năng PBGDPL”; 275.000 tờ gấp pháp luật được phát rộng rãi tới các Sở, ban, ngành, quận, huyện; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay, việc duy trì và nâng cao chất lượng tờ Phụ trương "Pháp luật TP Hải Phòng" phát hành vào thứ Năm hằng tuần cùng với Báo Hải Phòng với số lượng 25.000 bản/kỳ phát hành trong 20 năm qua… đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức, hiểu biết và thực thi pháp luật cho nhân dân.
 

Giám đốc Sở Tư pháp TP Hải Phòng Đỗ Đại Dương trình bày kế hoạch hoạt động của Hội đồng PBGDPL trong thời gian tới.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam cũng thẳng thắn cho rằng hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp trên địa bàn cần có nhiều giải pháp hơn đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Trong năm 2023, Hải Phòng đặt ra 4 giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt hoạt động PBGDPL, trong đó, nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và xuyên suốt là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động này và khuyến khích các hình thức tuyên truyền pháp luật mới, sáng tạo trên Internet, thi pháp luật trực tuyến.
Tại phiên họp, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên khẳng định Hải Phòng là một trong những TP có thành tích cao trong việc PBGDPL đặc biệt là việc tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, các vấn đề “nóng” được người dân quan tâm. Nhiều mô hình hay, cách làm tốt đã được các quận huyện và sở ngành xây dựng, nhân rộng. Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên đề nghị Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng PBGDPL, đổi mới cách thức tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận pháp luật hơn nữa.
 

Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên đánh giá Hải Phòng có nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong tuyên truyền pháp luật.
 
Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng PBGDPL, Sở Tư pháp TP Hải Phòng vì đã có thành tích trong thực hiện Chương trình PBGDPL từ năm 2017 đến năm 2021 và trong hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2022.
 
 
 

baophapluat.vn