Sở Tư pháp Thanh Hóa xếp thứ 3 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI)

11/05/2022
Sáng ngày 115/, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2021, trong đó Sở Tư pháp xếp vị trí thứ 3 với 74,62 điểm.
Theo kết quả công bố Bộ chỉ số DDCI Thanh Hóa năm 2021, khối các đơn vị sở, ngành có 5 đơn vị xếp hạng tốt gồm: Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Trong đó, đứng đầu bảng xếp hạng là Sở Công Thương với số điểm 78,66 điểm, Sở Tư pháp xếp vị trí thứ 3 với 74,62 điểm. Có 13 đơn vị được xếp thứ hạng khá và 4 đơn vị xếp ở thứ hạng chưa tốt. 3 đơn vị có số phiếu phản hồi thấp không đủ điều kiện khách quan để đánh giá là: Ban Dân tộc, Sở Nội vụ và Kho bạc tỉnh.
Ngày 10-11-2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Bộ Chỉ số DDCI Thanh Hóa được xây dựng gồm 8 chỉ số thành phần: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Trong đó, các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 25 sở, ban, ngành cấp tỉnh; các chỉ số từ 1 đến 8 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 27 UBND cấp huyện, thị xã, thành phố.
Trong các chỉ số thành phần, Sở Tư pháp được xếp hạng nhất về chỉ số Chi phí không chính thức và xếp thứ hạng 2 chỉ số Cạnh tranh bình đẳng của khối sở ban, ngành.
Theo báo cáo của  Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Thanh Hóa, sau khi lựa chọn cơ cấu doanh nghiệp, đã có 4.450 doanh nghiệp được lựa chọn để gửi phiếu khảo sát bản in. Ngoài khảo sát bằng phương pháp bưu chính, cán bộ khảo sát đã đa dạng hóa các hình thức khảo sát trực tiếp, khảo sát online, khảo sát qua điện thoại… để bảo đảm tiến độ đề ra. Kết quả, có 1.124 đơn vị tham gia khảo sát với 2.048 phiếu khảo sát hợp lệ để đưa vào xử lý dữ liệu tính toán, xếp hạng.
Ngoài việc khảo sát 8 chỉ số thành phần theo quy định, VCCI - Chi nhánh Thanh Hóa còn khảo sát thêm một số nội dung tuy không phù hợp để tính điểm xếp hạng giữa các đơn vị trong cùng một nhóm, nhưng lại có tác động lớn tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN, có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường kinh doanh của tỉnh, như: Gia nhập thị trường, đào tạo lao động, hiệu quả của hệ thống cơ quan tư pháp, vai trò của hiệp hội, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp.
Với việc đánh giá bộ chỉ số DDCI hàng năm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, năng lực thực thi nhiệm vụ hành chính công của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian tới.
Nguyễn Oanh