Hà Tĩnh: Sôi nổi hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật

26/04/2022
Hà Tĩnh: Sôi nổi hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật
Nhằm đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng việc thành lập các câu lạc bộ pháp luật. Loại hình các Câu lạc bộ rất đa dạng, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương như: Thanh niên với pháp luật, Phụ nữ với pháp luật, Nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ về chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em…
Qua theo dõi của Sở Tư pháp, sau khi các câu lạc bộ được thành lập, chính quyền các địa phương đã thường xuyên theo dõi hoạt động của các câu lạc bộ, có định hướng nội dung sinh hoạt, hỗ trợ kinh phí để giúp các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. Câu lạc bộ tích cực tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, từ đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của hội viên.
 
Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” tại huyện Cẩm Xuyên
Trong năm 2022, việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc Bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được chú trọng, gắn với việc xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp và việc xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.
Thiều Chiên
Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh