Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc với Sở Tư pháp 2 tỉnh Attapư và Champasak

26/04/2022
Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa thăm và làm việc với Sở Tư pháp 2 tỉnh Attapư và Champasak
Ngày 19/4/2022, Đoàn công tác Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Đặng Văn Khánh, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Attapư, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của 2 tỉnh cũng như cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 2 Sở. Hai bên nhất trí đánh giá kết quả hợp tác về tư pháp và pháp luật giữa hai Sở trong thời gian qua là thiệu quả và thực chất; đồng thời thống nhất cùng nhau tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh nói chung, Sở Tư pháp hai tỉnh nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu. Ngày 20/4, trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa và Sở Tư pháp tỉnh Attapư đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2021-2025.
Tiếp đó, ngày 21/4, Đoàn công tác tiếp tục thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Champasak. Hai bên đã cùng trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực: phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, công chứng, xây dựng văn bản, công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa... Nhân dịp này, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Tư pháp Khánh Hòa đã trao tặng Sở Tư pháp tỉnh Champasak quà và một số thiết bị văn phòng gồm: 1 máy photocoppy, 05 máy tính xách tay, 05 máy tính để bàn và 05 máy in, tổng giá trị 224 triệu đồng.
BS