Hưng Yên: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính

06/05/2022
Hưng Yên: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính
Ngày 05/5, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 09 điểm cầu huyện, thị xã và một số xã, phường, thị trấn cho gần 1.500 đại biểu có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính và làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.
Tại Hội nghị, ông Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) đã giới thiệu chuyên sâu một số nội dung của Luật số 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ. Trong đó đã tập trung làm rõ về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm, các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt của các chức danh, trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính (nhất là vấn đề giải trình)được Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội mới sửa đổi, bổ sung. Cùng với đó, Hội nghị đã tập huấn chuyên sâu cho các đại biểu về việc lập biên bản vi phạm hành chính, việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, những trường hợp phải hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính và việc sử dụng các biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, việc thực hiện trình tự các bước trong công tác kiểm tra về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Hội nghị đã dành thời gian để giải đáp những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn khi áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhchưa được thống nhất cho các đại biểu tham dự.
Hội nghị đã góp phần nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính và làm công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời góp phần duy trì trật tự, kỷ cương trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân./.
Vương Thị Tuyến