Lai Châu: Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở

12/03/2022
Lai Châu: Nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở
Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã tăng cường công tác củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp và giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, ngày 10/3/2022 Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 tại xã Dào San, huyện Phong Thổ.

Tại hội nghị các đại biểu được Báo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc Sở Tư pháp cung cấp, giới thiệu một số chuyện đề về công tác hòa giải ở cơ sở như: Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; Kỹ năng giải quyết tình huống trong hòa giải ở cơ sở, thực hành giải quyết một số tình huống về hòa giải ở cơ sở; Triển khai một số văn bản pháp luật thường phát sinh những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư; Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên;

Thông qua Hội nghị các đại biểu đã được cập nhật, cung cấp đầy đủ cơ sở pháp lý, tài liệu, những tình huống giải quyết một vụ việc hòa giải tại cơ sở. Với những kiến thức, tài liệu đã được tiếp thu tại hội nghị, đây là những nền tảng cơ bản giúp các hòa giải viên ở cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh về công tác hòa giải, từ đó góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam