Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Sở Tư pháp

22/02/2022
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm việc với Sở Tư pháp
Chiều 21/02/2021, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn làm việc với Sở Tư pháp. Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.
Tại buổi làm việc, đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng báo cáo đoàn công tác về tình hình thực hiện công tác tư pháp năm 2021 và 02 tháng đầu năm 2022. Trong thời gian qua, trên cơ sở định hướng của Bộ Tư pháp, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Năm 2021, Sở Tư pháp tham mưu ban hành 3 quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; rà soát thường xuyên 65 văn bản, trên cơ sở đó xử lý sau rà soát đối với 61 văn bản; thẩm định đối với 83 hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thời gian, đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng ban hành văn bản. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 và cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch điện tử từ Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Công tác  theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của ngành tư pháp. Công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được triển khai đúng hướng, tập trung thực hiện vụ việc tham gia tố tụng; trong năm 2021 và 02 tháng đầu năm 2022 đã thụ lý, thực hiện 934 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho 934 lượt người, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, an sinh xã hội.
Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức 142 cuộc đấu giá thành với tổng giá khởi điểm trên 90,6 tỷ đồng; giá bán được trên 104,1 tỷ đồng; chênh lệch tăng so với giá khởi điểm 13,5 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Thực hiện 1.254 việc công chứng và 12.626 việc chứng thực; thu được 902, 2 triệu đồng (đạt 109,5% chỉ tiêu UBND tỉnh giao).
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh ghi nhận những kết quả công tác tư pháp đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng dịch vụ công chứng, trợ giúp pháp lý, đấu giá tài sản. Thường xuyên kiểm tra, tăng cường thanh tra nhằm chấn chỉnh, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo không thất thoát tài sản của Nhà nước, ổn định thị trường, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức để cơ quan tư pháp là “đầu tàu” về chất lượng cán bộ.
 
Lã Trang (Sở Tư pháp Cao Bằng)