Bắc Kạn: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

11/03/2022
Bắc Kạn: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành
Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHPL) trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19, ngày 10/3/2022, các ngành, đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn năm 2022.
Tham dự buổi Lễ ký kết có ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ trì, ông Nguyễn Tiến Cương - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Bùi Minh Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Dự buổi Lễ còn có các phòng/ban chuyên môn được giao đầu mối tham mưu thực hiện Chương trình của các cơ quan, đơn vị phối hợp.
Chương trình phối hợp gồm các hoạt động là công tác tham mưu UBND tỉnh và các nội dung phối hợp cụ thể. Theo đó, nội phối hợp cụ thể, gồm: Hoạt động thông tin, tuyên truyền; Hoạt động thu thập thông tin; Hoạt động kiểm tra/giám sát liên ngành; Hoạt động điều tra, khảo sát; Hoạt động tổ chức các Hội thảo/tọa đàm trực tuyến hoặc trực tiếp.
Tại Lễ ký kết, đại diện các ngành, đơn vị đã trao đổi, thảo luận và đề nghị bổ sung thêm nội dung nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp, gắn với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật đối với những lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm như: lĩnh vực đất đai, thuế, bảo hiểm, thủ tục hành chính...; đề xuất thành lập tổ tư vấn pháp luật để thường xuyên tư vấn về pháp lý cho doanh nghiệp...   
Để tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp, các ngành, đơn vị đã thống nhất giao trách nhiệm Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai các hoạt động có hiệu quả, sát với yêu cầu, thực tiễn tại địa phương và bối cảnh thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch COVID-19; sau triển khai các hoạt động phối hợp, xây dựng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về tình hình triển khai, kết quả thực hiện; Xây dựng văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh xử lý kết quả sau TDTHTHPL. 
Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các hoạt động trên tinh thần hiệu quả, không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị; tổ chức các hoạt động TDTHTHPL theo Chương trình phối hợp trên cơ sở lồng ghép với các hoạt động quản lý nhà nước, Điều lệ của cơ quan, đơn vị; gửi thông tin, tư liệu hoạt động (bao gồm cả hình ảnh) về Sở Tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn.
Có thể nói, việc ký kết Chương trình phối hợp là một trong những hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn năm 2022.