Hoà Bình: Ký kết Chương trình phối hợp và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

07/11/2021
Hoà Bình: Ký kết Chương trình phối hợp và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Mới đây, Sở Tư pháp phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác Pháp chế giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Chương trình hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2021.
Đến dự Lễ ký kết có đồng chí Bùi Thị Thúy Bình - Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đồng chí Phó Giám đốc và các đồng chí trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ hai Sở, đại diện phòng Giáo dục các huyện, thành phố và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung trong Chương trình ký kết bao gồm các nội dung liên quan đến các công tác: Xây dựng pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; bồi thường của Nhà nước và công tác pháp chế.

Cũng trong buổi Lế ký kết Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 với các nội dung đa dạng phong phú nhằm tôn vinh, thượng tôn các quy định của pháp luật đối với học sinh, cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi Lễ lãnh đạo hai Sở nhấn mạnh việc ký kết Chương trình phối hợp công tác Pháp chế giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Chương trình hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2021 nhằm tăng cường sự phối hợp giưa hai Sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý về công tác giáo dục; xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế trong công tác xây dựng thể chế ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh. Hằng năm căn cứ nhiệm vụ của mỗi cơ quan chủ trì, hai Sở dự toán và bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình này theo quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá kết quả hoạt động hằng năm và đưa ra bài học rút kinh nghiệm cho năm sau. Đồng thời chỉ đạo, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chương trình này; chủ động phối hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình này tại địa phương.

Đây là sự kiện hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới giữa hai Sở nhằm định hướng, phối hợp lâu dài, bền vững, có hệ thống và hiệu quả; trao đổi, cung cấp kịp thời thông tin dữ liệu có liên quan, tôn trọng và tạo điều kiện hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới./.
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử