Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên pháp luật tỉnh Hải Dương

14/10/2021
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Báo cáo viên pháp luật tỉnh Hải Dương
Sáng 13/10/2021, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh Hải Dương năm 2021 theo chương trình khung của Bộ Tư pháp bằng hình thức trực tuyến.
Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Văn Ngoãn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; đồng chí Lò Châu Thỏa - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cùng 160 học viên là báo cáo viên pháp luật tại tỉnh Hải Dương.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Văn Ngoãn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương cảm ơn sự quan tâm và phối hợp tích cực của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc trong công tác tổ chức lớp học. Đồng chí cho biết lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật nói riêng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng, đóng góp đáng kể vào quá trình đưa pháp luật vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các thành viên trong xã hội. Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện còn nhiều điểm bất cập. Trong đó, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật do chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nên chất lượng hoạt động chưa cao, chưa theo đúng các quy trình tổ chức công tác tuyên truyền; quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Báo cáo viên pháp luật còn gặp nhiều khó khăn... Do vậy, việc thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật là đặc biệt cần thiết.
          
TS. Lò Châu Thỏa - Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Báo cáo viên pháp luật trung ương
Thay mặt lãnh đạo Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, đồng chí Lò Châu Thỏa – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc chào mừng các đồng chí học viên tham gia lớp bồi dưỡng đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương để công tác tổ chức lớp học được thuận lợi. Qua đó, đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành kỷ luật, nội quy lớp, khai thác tối đa thời gian, chủ động trao đổi với giảng viên để các vấn đề cần tháo gỡ trong thực tiễn công tác.
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật theo chương trình khung của Bộ Tư pháp gồm 3 chuyên đề, tổng thời lượng 40 tiết với mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức, củng cố, trau dồi những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản, đặc thù của Báo cáo viên pháp luật./.
Nguyễn Thảo