Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền xử phạt vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19

05/10/2021
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền xử phạt vi phạm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố, Sở Tư pháp đã tích cực tham mưu cho Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân.
Nhiều hình thức tuyên truyền phát huy hiệu quả

Thời gian qua, Sở Tư pháp Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đã luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Thành phố ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, luôn xác định nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ hàng đầu, tiên quyết.

Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật qua Trang thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố địa chỉhttps://pbgdpl.hanoi.gov.vn/, thường xuyên kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi ngày, trang có khoảng 13.000 lượt người-15.000 lượt người truy cập

Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trền Cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị mình, kết nối đường link với Trang thông tin điện tử tuyên truyền PBGDPL của Hội đồng PHPBDPL Thành phố.

Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp các cơ quan báo chí của Trung Ương và Thành phố để đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhất là trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thường xuyên phối hợp Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chỉ của Thành phố tăng thời lượng, tần suất, nôi dung chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; sử dụng hệ thống tin nhắn điện tử qua zalo Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho hơn 7 triệu thuê bao di động trên địa bàn Thành phố và qua mạng xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Sở Tư pháp thường xuyên chỉ đạo và phối hợp Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, loa kéo, loa trong các tòa nhà chung cư và các hình thức khác phù hợp như thông báo trên bản tin thôn, tổ dân phố…về tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Tư pháp đã biên soạn gồm tài liệu phát thanh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19: tài liệu hỏi, đápLuật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tài liệu hỏi đáp Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 26/9/2020 quy đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tài liệu Hỏi đáp Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 và căn cứ pháp lý .. .

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Đồng thời, tham mưu cho Thành phố tổ chức tuyên truyền thông qua Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, cá nhântrên địa bàn Thành phố. Nhiều hình thức khác tuyên truyền cũng được phát huy tác dụng như gửi bản tin tới người trên ứng dụng Zalo; đăng tải tin, bài lên mạng xã hội Lotus trang thông tin điện tử, mạng xã hội; sử dụng màn hình điện tử tại các khu chung cư, toà nhà văn phòng trên địa bàn Thành phố; tổ chức xe lưu động tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặt trên baner và mặt pano tuyên tuyền tại các tuyến đường…Sở Tư pháp tham mưu cho Thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 theo mô hình “Cầu thang pháp luật” qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư theo mô hình “Cầu thang pháp luật” hoặc màn hình Led trên địa bàn Thành phố.

Thời gian tới, Sở Tư pháp đề nghịUBND Thành phố chỉ đạocác sở, ban, ngành, đơn vị Thành phốthường xuyên, kịp thời thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố bằng các hình thức phù hợp; Đẩy mạnh tuyên truyền và giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân qua mạng, dịch vụ bưu chính hạn chế tối đa giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp.Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL theo lĩnh vực ngành phụ trách.

Sở Tư pháp cũng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xãtiếp tục tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức phù hợp tập trung vào các nội dung liên quan chế tài xử phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Riêng Sở Tư pháp xác định một trong các nhiệm vụ tới đây là mưu UBND Thành phố tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam bằng hình thức phù hợp (có thể gắn với chủ đề phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng hình thức online và trên kênh truyền hình, kết hợp khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19).
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử